Intervaly

  

    Intervalem, se rozumí vzdálenost mezi dvěma tóny. Například vzdálenost mezi tóny c - d, se nazývá  velká sekunda, a - fis velká sexta, c - g čistá kvinta, atd... Intervaly, dále rozlišujeme, na intervaly harmonické, melodické, svrchní (stoupající nebo vzestupné) a spodní (klesající nebo sestupné).

    Pokud, nám znějí oba tóny zároveň, jedná se o interval harmonický, pokud znějí po sobě, jde o interval melodický. Rozdíl, mezi intervalem svrchním a spodním je v tom, v jakém směru odvozujeme jmenovité intervaly. Svrchní interval směřuje od hlubších tónů k vyšším, spodní naopak. Příklady níže.

 

 

Základní intervaly

Odvozené intervaly

Enharmonické intervaly

Převraty (obraty) intervalů

Intervaly přesahující oktávu (přenesené)