Označení způsobu hry u nástrojů smyčcových a dechových

 

à la position - beze změny podoby (např. u smyčců)
ale cerchio - úder o (kovový) okraj nástroje např. u tympánu
alla campana - úder na vydutou střední část talířů (návrat k normálnímu úderu se označuje al margine, úder mezi těmito místy al metà)
al tallone d'arco - u žabky smyčce
a punta d'arco - u špičky smyčce
arco - arko (smyčcem)
arpeggio - provedení akordu v rychlém rozloženém sledu
basso cantante - basové téma, provést s výrazem, zpěvně
bisbigliando - (značí šepotavě) užívá se pro příkaz k dvojímu udeření téhož tónu (nebo dvojnásobné naladění tónu, tedy enharmonická obměna) v souvislé běhu či pasáži; zpětné naladění do jednozvuku (tj. na původní tóny) se vyznačuje accordare omofonicamente
cannone - "dělová rána" (interpretuje se buď úderem na zvlášť veliký buben, nebo výstřelem z poplašného revolveru    do sudu)
col arco battuto - údery do strun žíněmi (u smyčců)
col legno tratto - tažené col legno (tj. hra prutem smyčce, tedy nikoli údery col legno, ale souvislý smyk)
con pistone del pollice - palcové tlakadlo (u lesního rohu) uguale - p. t. se spouští
con la carta fra le corde - proložení určité skupiny strun pruhem kartónu (za účelem získání bzučivě drnkaného zvuku); užívá se u klavíru apod.; zrušení se označuje - levare la carta
con legno - hra prutem smyčce
con sordino - s dusítkem
divisi - děleně (např. u skupiny smyčců)
divisi per pupitre - dělení (např. smyčců) po pultech (tj. hráči např. v partu hrají každý jiný řádek)
fregare (glissando) col dito - tvořit zvuk drhnutím prstu (např. navlhčeným či nakalafunovaným) po nástroji (např. po tamburíně)
frullato - "třepotavý zvuk" (hráč dechového nástroje vyslovuje do nástroje vibrační "r" ve formě "rrrrr...")
gettando l'arco - (fr. jeté) hozeným smyčcem
glissando - spojení svou tónů (nebo souzvuků) klouzavým způsobem
glissando solla bach, di... - sklouzněte (např. u tamtamu) rychle paličkou (např. "di triangolo" - trianglovou paličkou)
chiùso - způsob hry u žesťových nástrojů nazývaný uzavřené "dušené" tóny
lasciar vibrare (lasciar sonare) - užívá se zkratka "l.v." či "l.s." - přeznívání (např. zvuku gongu, celesty apod.)
legato - vázaně; non legato - nevázat
martellato -u smyčcových nástrojů ve forte odraženým smyčcem, v pianu hrát u špičky smyčce - energický, drsný výraz
misurato - opak "ben ritmico", užívá se (např. u glissanda), nezáleží-li na přesném rytmickém uspořádání
naturale nebo ordinario - zrušení předchozího způsobu hry
non arpeggiato (zkr. non arp.) - hrát v celku, nerozloženě
padiglione in sù - zvednutí ozvučníku (korpusu) žesťového nástroje (nekrytého) do výšky ve forte
pedale chiuso - pedál nesešlápnout
pizzicato - hra brnkáním struny u smyčcových nástrojů
portamento - hrát (zpívat) jednotlivé tóny lehce a s co nejkratšími pauzami
presso la tavola - (doslovně "u tabule"), hra u rezonanční desky (např. u harfy)
saltando - hrát skákavým smyčcem
scuotere - vytvářet zvuk otřásáním nástroje (např. u tamburíny)
senza corde - beze strun
senza regolare metro - ve volném, improvizovaném metru, aleatorně
senza sordino - bez dusítka
con sordino (uno dopo l'atro)
- s dusítkem (jeden hráč za druhým nasazovat)
sordino levare (uno dopo l'atro) - sejmout dusítko (jeden hráč za druhým)
senza sordino - bez dusítka
senza vibrato, senza motore - bez vibráta, bez motoru (u vibrafonu)
sordinato - tlumit (např. tlumit prsty zvuk u vibrafonu apod.)
suoni reali - shoda notace se zvukem
spiccato - skákavě (smyčec se pohybuje nahoru a dolů, přičemž odskakuje od struny)
staccato - způsob krátké, úsečné hry
sul A (E, D atd..) - hrát na stupně A (E, D, atd..)
sul ponticello - hra smyčce těsně u kobylky
sul tallone - hra u žabky smyčce
sul tasto (sulla tastiera) - hra smyčcem na kraji hmatníku
tremolo - rychlé opakování téhož tónu (dvojzvuk, akordu)
fono armonico - flažonet (tvoření tónu lehkým dotýkáním struny - u smyčcových nástrojů, harfy)
vibrato - jemné rozechvění tónu