Akordy

 

    Akord je souzvuk nejméně tří tónů různé výšky. Z této definice plyne, že základní akord je vždy tříhlasý a skládá se ze dvou intervalů. Velikost těchto vnitřních intervalů, je závislá na použitém akordickém systému. Akordy nejsou jen tříhlasé, ale je jich celá řada (čtyř, pěti, šestihlasé atd.). Každý z těchto akordů navíc obsahuje dva a více obratů.

Akordické systémy
 
Akordy terciového systému:
     Kvintakordy
        - obraty kvintakordu

     Septakordy
        - obraty septakordu

     Nonakord
        - obraty nonakordu

     Undecimové akordy
        - obraty undecimového akordu

     Tercdecimové akordy
        - obraty tercdecimového akordu