Obraty septakordu

 

    Při obratech septakordů postupujeme stejně jako u obratů kvintakordů. Tj. vezmeme nejspodnější tón akordu, a posuneme (obrátíme) ho o oktávu výše. Jelikož septakord je čtyřhlasým akordem, bude mít oproti kvintakordu o jeden obrat navíc.

    Názvy obratů septakordu se určují podle intervalů nejspodnějšího (basového) tónu akordu, ke dvěma tónům svírajících sekundový interval.

    Kvintsextakord je první obrat septakordu, vznikne obratem primy septakordu. Tento obrat nazýváme podle vnitřního a rámcového intervalu (kvinty a sexty). Kvintsextakord má v basu tercii původního septakordu.

    Terckvartakord je druhým obratem septakordu, vznikne obratem primy (původní tercie septakordu) kvintsextakordu. Tento akord se nazývá podle vnitřních intervalů (tercie a kvarty). Terckvartakord má v basu kvintu původního septakordu.

    Sekundakord je posledním obratem septakordu, vznikne obratem primy (původní kvinty septakordu) terckvartakordu. Jeho název odvozujeme podle sekundového vnitřního intervalu septakordu. Sekundakord má v basu septimu původního septakordu.

    Stejně jako tomu bylo u obratů kvintakordu, tak i názvy obratů septakordu můžeme zapsat pomocí číslic. Tyto číslice stejně jako u obratů kvintakordu čteme od zdola nahoru.