Akordové značky - vyhledávání

 

     Vzhledem k tomu, že zápis akordových značek nemá pevně daná pravidla si mnoho skladatelů a vydavatelství píše značky mírně odlišně. Vzniká tak opravdu obrovská paleta variant, jak danou akordovou značku zapsat.

    Vyhledávač akordových značek funguje tak, že do políčka napíšete akordovou značku (bez mezer) a po vyhledání se vám vypíší tóny akordu, které značka reprezentuje.

    Vyhledávač v současnosti nedisponuje možností vyhledávat obraty akordových značek. Ten poznáte podle toho, že značka obsahuje lomítko za nimž je napsán tón, který bude v basu akordu. Například C-dur akord se značkou C obsahuje tóny C-E-G, ale pokud máme značku C/E, tak je akord v prvním obratu (sextakordu). Tóny tedy budou uspořádány E-G-C.

    Dále je zde velká variabilita v zápisu v závorkách. V některých notových zápisech se setkáme například se značkou C(7), nebo C(7maj). U některých notových zápisů tyto závorky znamenají možnost hry, buďto chápeme značku jako C nebo jako C7. Bohužel ani toto není pevně dané, takže někteří píší do závorek vše, co nepatří k určení základního tónu akordu. Ve vyhledávači jsou závorky chápány přesně tímto druhým způsobem. Takže zápis C(7) se rovná zápisu C7.

    Toto je jen stručný popis, kompletní článek na toto téma se připravuje.


Zadejte prosím hledaný akord.
Databáze akordových značek
Kvintakordy 76
Septakordy 310
Nonakordy 49
Undecimové akordy 16
Tercdecimové akordy 9
Celkem 460