Septakordy

 

    Přidáním dalšího tónu ke kvintakordu, získáme čtyřhlasý akord septakord. Tento akord se tak nazývá podle rámcového intervalu, který tvoří septima.

    Z výše zmíněného vyplývá, že základ akordu tvoří kvintakord doplněný o septimu. Názvy akordů budou tedy stejně tak složeninou těchto dvou částí. U durových a mollových kvintakordů se používá jejich přízvisko tvrdý a měkký. U septimy pak velká, malá či zmenšená.

    Rozlišujeme 7 druhů doškálných septakordů a celou řadu septakordů nedoškálných (alterovaných). Mezi doškálné septakordy patří 3 septakordy s velkou septimou, 3 septakordy s malou septimou a jeden se septimou zmenšenou.

    Septakord tvrdě malý je velmi známý jako "dominantní" septakord, a to proto, že se ho velmi často užívá na dominantě tóniny (5. stupeň). Někteří lidé ovšem mylně takto označují všechny tvrdě malé septakordy. Tvrdě malý septakord je dominantní pouze, pokud ho stavíme na 5. stupni. Více se o této problematice budeme věnovat v sekci harmonie.

    Pro přehlednost uvádím všechny druhy stupnice dur a moll se septakordy na všech stupních.