Kvintakordy

 

     Jak už jsme si řekli v akordických systémech, kvintakord je základní akord terciového systému. Skládá se ze dvou tercií a jeho rámcovým intervalem je kvinta podle níž se akord jmenuje. Ke stavbě kvintakordu používáme malých a velkých tercií, jejich vzájemnou kombinací dosáhneme čtyř druhů doškálných (patřících do stupnice) kvintakordů. Nedoškálné (alterované nebo také odvozené - nepatřící do stupnice) kvintakordy budeme rozebírat až v sekci harmonie, kde si budeme kvintakordy dělit podle jejich jakosti.

    Na obrázcích níže si všimněte zásadního rozdílu mezi durovým a mollovým kvintakordem, liší se vždy tercií a díky tomu jsou od sebe snadno k rozeznání. V dur je tercie velká a v moll malá. Pokud se bavíme o tónech kvintakordu, vždy je čteme směrem od zdola nahoru tj. prima, tercie a kvinta, 1 - 3 - 5.

    Kvintakord durový (tvrdý) - (v.3 + m.3 = č.5)
    Durový kvintakord se nachází na 1.,4. a 5. stupni stupnice dur a na 3.,6. a 7. stupni stupnice moll.

 

    Kvintakord mollový (měkký) - (m.3 + v.3 = č.5)
    Mollový kvintakord nalezneme na 1.,4. a 5. stupni stupnice moll a na 2.,3. a 6. stupni stupnice dur.

 

    Kvintakord zmenšený (m.3 + m.3 = zm.5)
    Kvintakord zmenšený nalezneme na 7. stupni stupnice dur a 2. stupni stupnice moll. Tento akord je obsažen ve všech druzích stupnic.

    Kvintakord zmenšený se jmenuje podle zmenšené kvinty, která nám vznikne kombinací dvou malých tercií. Tento kvintakord nalezneme na 7. stupni stupnice dur a na 2. stupni stupnice moll. Dále se s ním můžeme setkat v durových a mollových harmonických a melodických stupnicích.

 

    Kvintakord zvětšený (v.3 + v.3 = zv.5)
    Kvintakord zvětšený nalezneme pouze ve stupnicích harmonických a melodických. V durových stupnicích se nalézá na 6. stupni a v mollových na 3. stupni stupnice.

    Stejně jako kvintakord zmenšený tak i kvintakord zvětšený má svůj název podle zvětšený kvinty, která vznikne kombinací dvou velkých tercií. Tento kvintakord nalezneme pouze ve stupnicích harmonických a melodických. V mollových harmonických a melodických je na 3. stupni a v durových harmonických a melodických na 6. stupni stupnice.

 

      Pro přehlednost uvádím všechny druhy stupnice dur a moll s kvintakordy na všech stupních.