Akordické systémy

 

     Akordickým systémem se rozumí vnitřní intervalové uspořádání akordu. Terciový akordický systém znamená, že jednotlivé tóny akordu jsou od sebe vzdáleny o interval tercie (tyto intervaly se nazývají vnitřní). To, o jakou tercii se jedná, jestli o velkou nebo malou, závisí na tom, od které stupnice akord tvoříme. V příkladu níže se prozatím spokojíme s jakostně neurčenými intervaly. Jde nám hlavně o správné pochopení akordického systému. Konkrétní dělení akordů bude následovat v další kapitole..


    Terciový akordický systém
    Tento systém je charakteristický pro evropskou hudbu. Pod každým akordem je číslovka, která určuje název akordu. Tyto číslovky jsou v podstatě intervaly vnějších tónů akordu, tj. nejspodnějšího s nejvrchnějším tónem (tento interval se nazývá rámcový).

    První akord má číslovku 5 (kvinta), která je mezi tóny c1-g1. Podle tohoto intervalu nazýváme tento akord kvintakord. Další je číslovka 7 septima c1-h1 (septakord), 9 nona c1-d2 (nonakord), 11 undecima c1-f2 (undecimový akord) a nakonec číslovka 13 tercdecima c1-a2 (tercdecimový akord).

    Terciový systém:

Názvy akordů: 5 Kvintakord
     
7 Septakord
     
  9 Nonakord
     
  11 Undecimový akord
     
  13 Tercdecimový akord

     Jak jste si určitě všimli od základního akordu terciového systému (kvintakordu), který se skládá ze dvou tercií, je ke každému dalšímu akordu vždy přidán jeden tón, a to o tercii výše. Podle počtu tónů (hlasů) dělíme akordy na tříhlasé, čtyř, pěti atd.

    Některé názvy akordů se skládají ze dvou číslovek, a to buď kombinací vnitřního s rámcovým intervalem, anebo kombinací dvou vnitřních intervalů. Vždy podle toho, jestli se jedná o základní tvar, anebo obrat daného akordu. O obratech si řekneme u každého akordu zvlášť.

    Další akordické systémy
    Sekundový, kvartový a kvintový akordický systém jsou v základním principu stejné, jako terciový systém, liší se pouze vnitřním intervalovým uspořádáním. Názvy daných akordů jsou vždy kombinací dvou intervalů akordu. Při čtení těchto číslovek, vždy postupujeme od spodního k vrchnímu.

    Sekundový systém:

Názvy akordů: 3 Sekundoterciový akord
  2
 
  4 Sekundokvartový akord
  2
     
  5 Sekundokvintový akord
  2
     
  6 Sekundosextový akord
  2
     
  7 Sekundoseptimový akord
  2

     Kvartový systém:

Názvy akordů: 7 Kvartseptimový akord
  4
 
  10 Kvartdecimový akord
  4
     
  13 Kvarttercdecimový akord
  4
     
  16 Kvartsedecimový akord
  4
     
  19 Kvartundevicesimový akord
  4