Obraty kvintakordu

 

     Při obratech kvintakordu postupujeme tak, že vezmeme vždy nejspodnější tón akordu, a posuneme (obrátíme) ho o oktávu výše. Tím docílíme jiného obratu. Konkrétně u kvintakordu tento postup můžeme provést dvakrát. Třetím obratem bychom se vrátili zpátky do základního postavení kvintakordu.


    Sextakord je první obrat kvintakordu, vznikne obratem primy kvintakordu. Sextakordem ho nazýváme proto, že po obratu primy se nám změní intervalové uspořádání. Rámcovým intervalem už není kvinta, ale sexta, podle níž se akord jmenuje. Vnitřní intervaly jsou pak tercie a kvarta.

    Pokud bychom chtěli sextakord nazývat plným názvem, mohly bychom říci, že je to tercsextakord, podle vnitřního a rámcového intervalu, ale tohoto názvu se neužívá. Stejně tomu je i u kvintakordu, který by se mohl jmenovat terckvintakord. Sextakord má v basu tercii původního kvintakordu.

    Kvartsextakord je druhým a posledním obratem kvintakordu. Vznikne obratem primy sextakordu (původní tercie kvintakordu). Zde už používáme kombinovaného názvu akordu, a to hlavně z důvodu toho, že bychom měli dva sextakordy.

    Intervalové uspořádání kvartsextakordu: vnitřní intervaly jsou kvarta a tercie, rámcovým intervalem je opět sexta. Kvartsextakord je postaven na kvintě původního kvintakordu.

    Názvy kvintakordu a jeho obratů, sextakordu a kvartsextakordu, vyjadřujeme také číslicemi pod danými akordy. Kvintakord vyjádříme číslicí 5, sextakord 6 a kvartsextakord 6/4. Přičemž 6/4 píšeme jako zlomek a čteme ho vždy od zdola nahoru. Takto označený akord nám ovšem nic neříká o tom, o jaký akord se jedná.

    Abychom akord správně označili, musíme u durových a mollových akordů připsat k číslovce ještě tón, od kterého je akord utvořen. U durových akordů stejně jako u durových stupnic bude tento tón napsaný velkým písmenem, a u mollových akordů stejně jako u mollových stupnic malým. U zmenšených a zvětšených akordů píšeme krom číslice zkratky zm. (zmenšený) a zv. (zvětšený), a to pouze u kvintakordu. U sextakordu a kvartsextakordu už píšeme pouze číslice.

    V praxi se pak můžeme setkat s případy, že základní tvar akordu (kvintakord) se značí pouze písmenem bez číslovky, takový akord je vždy kvintakordem v základním tvaru. Například označení E bude kvintakord E-dur: e-gis-h, označení g pak bude kvintakord g-mollu: g-b-d.

    Enharmonie zvětšeného kvintakordu s obraty. Zvětšený akord obsahuje v obratech intervaly v.3 a zm.4 tyto intervaly jsou navzájem enharmonicky zaměnitelné, proto je i zvětšený kvintakord enharmonicky zaměnitelný s obraty jiných zvětšených kvintakordů.