Převraty (obraty) intervalů

    

    Převraty (obraty) intervalů, provádíme tak, že jeden z tónů intervalu (buď spodní, nebo vrchní), přesuneme o oktávu níže, nebo výše. Vznikne nám interval, podle daných pravidel. Jako pomůcku, můžeme použít sčítání intervalu nepřesahujících oktávu, které nám vždy dává číslo 9, například z primy (1) se převratem (obratem) stane oktáva (8), 1+8=9 ze sekundy (2) septima (7), z tercie (3) sexta (6), z kvarty (4) kvinta (5) a samozřejmě naopak.

    Tím jsme si vysvětlili základní vzdálenost, ale co jakost, tam je věc velmi jednoduchá, až na intervaly čisté, vždy dostaneme převratem (obratem) intervalu, opačnou jakost. Z čistých intervalů, jsou po převratu opět intervaly čisté, z velkých malé, z malých velké, ze zvětšených zmenšené, ze zmenšených zvětšené, ze zdvojzvětšených, zdvojzmenšené a z zdvojzmenšených, zdvojzvětšené. Viz několik příkladů níže.

Převraty intervalů