Intervaly přesahující oktávu (přenesené)

 

    Intervaly, které nám přesahují oktávu, určujeme dvěma způsoby. První, který je asi běžnější, je ten, že interval chápeme jako přenesený, což znamená, že vrchní tón intervalu přenášíme o jednu či více oktáv nahoru, a spodní tón o jednu, či více oktáv dolů, viz níže.

Intervaly přenesené

   Druhý způsob, používáme u intervalů, které nám oktávu přesahují jen málo. Pokud tedy, budeme v latinských číslovkách pokračovat dál nad oktávu, 9 - 13, budou názvy vypadat takto:

9 - Nóna
10 - Decima 
11 - Undecima
12 - Duodecima
13 - Tercdecima

    Tyto vzdálenosti, mají shodné vlastnosti s intervaly o oktávu nižšími.
 
9 (nóna) = 2 (sekunda) - velká
10 = 3 - velká
11 = 4 - čistá
12 = 5 - čistá
13 = 6 - velká

    Z toho plyne, že i odvozovaní, je shodné. Pouze u převratů (obratů) těchto intervalů, součtem nepočítáme do 9, jako u intervalů rozsahem do oktávy, ale pouze do 7, což vyplývá z uvedených příkladů výše.

Převraty (obraty) intervalů, nóna až tercdecima