Enharmonické intervaly

 

    V kapitolách o základních a odvozených intervalech, jsme si ukázaly, jak se dají intervaly zvětšovat a zmenšovat. Tímto pohybem, však můžeme docílit i enharmonické záměny intervalu. Což znamená, že například interval dvojzv.3. je enharmonický s intervalem č.4. Enharmonický, jak už jsme si vysvětlili, znamená stejně znějící jinak se jmenující.

    To, že nám intervaly stejně znějí, neznamená, že mají stejnou funkci. Touto problematikou se budeme blíže zabývat v nauce o harmonii. Pro tuto kapitolu si vystačíme s tím, že různá alterace intervalů vede k enharmonickým záměnám, jak je patrné na několika příkladech viz níže.

Enharmonické záměny intervalů