Základní intervaly

  

     Intervaly, nazýváme latinskými číslovky, a slovem, které nám vzdálenost daného intervalu upřesňuje. Pro základní intervaly, používáme číslovky od 1 - 8, tyto číslovky, jsou odvozené, od stupňů stupnice tzn. první stupeň stupnice, se nazývá prima, druhý, sekunda, atd..

1 - Prima
2 - Sekunda
3 - Tercie
4 - Kvarta
5 - Kvinta
6 - Sexta
7 - Septima
8 - Oktáva

   Základní intervaly, dělíme na čisté a velké, tyto přídomky, nám upřesňují vzdálenost z přibližné, na přesnou. Říkáme tomu, určení jakosti intervalu (pozor, u intervalů, rozlišujeme ještě jakost z pohledu harmonie, o té více, v samostatné kapitole v sekci harmonie). Abychom, nemuseli vypisovat celé názvy, užíváme zkratek, ovšem vyslovujeme v plném znění. Upřesnění intervalů (jejich jakosti) vypadá takto:

čistá prima - č.1.
velká sekunda - v.2.
velká tercie - v.3.
čistá kvarta - č.4.
čistá kvinta - č.5.
velká sexta - v.6.
velká septima - v.7.
čistá oktáva - č.8.

Intervaly melodické


Intervaly harmonické

    Základem, pro rozpoznání a určování jednotlivých intervalů, je nutná znalost stupnic. Všechny durové stupnice (přirozené), obsahují pouze základní intervaly. Při určování stoupajících intervalů, postupujeme tak,  že si nejprve od základního tónu utvoříme durovou stupnici a poté, v ní hledáme příslušný tón. Podle toho, na jakém stupni stupnice, se příslušný tón nachází, odvodíme jeho název a jakost.

    Například, pokud budeme určovat, interval a1-e2, ptáme se, na kterém stupni stupnice A-Dur, je tón e, odpověď zní, že na pátém, to znamená, že interval mezi tóny je kvinta (5. stupeň = kvinta), jak už jsme si řekli, durové stupnice, obsahují pouze intervaly čisté a velké, takže výsledný interval bude č.5 (čistá kvinta). 

Interval stoupající

    U klesajících intervalů, postupujeme obdobně, ale vrchní tón, musíme chápat jako tón hledaný, ne jako tón základní. Proto, pokud chceme, například utvořit klesající interval, velké sekundy od tónu d2, ptáme se, v které durové stupnici, je tón d2, na druhém stupni (velká sekunda). Takto zjistíme, že je to stupnice C-Dur, proto interval klesající (v.2), od tónu d2, vypadá takto d2 - c2.

Interval klesající