Odvozené intervaly

  

     Odvozené intervaly, tvoříme z intervalů základních, a to tím způsobem, že jeden, nebo oba z tónů intervalu, posuneme o chromatický půltón výše nebo níže. Základní názvosloví, vzdálenosti intervalu zůstává stejné, mění se jen upřesňující vzdálenost (jakost).

    Od intervalů čistých, tvoříme odvozené intervaly zvětšené, dvojzvětšené, zmenšené a dvojzmenšené. Jak jsme si již řekli výše, alterovat můžeme jeden anebo oba tóny. Na příkladu níže, vidíme postupy odvozování, od intervalu čisté kvarty, ale stejným způsobem, můžeme postupovat, u všech intervalů čistých (1, 4, 5, 8).

Intervaly čisté, na zvětšené a dvojzvětšené


Intervaly čisté, na zmenšené a dvojzmenšené


Příklady alterací obou tónů, u intervalů čistých

   Od intervalů velkých postupujeme naprosto stejně, je zde jen změna v názvosloví. Od velkých, jsou to intervaly malé, zmenšené, zvětšené a dvojzvětšené. Příklady níže.

Intervaly velké, na zvětšené a dvojzvětšené


Intervaly velké, na malé a zmenšené


Příklady alterací obou tónů, u intervalů velkých