Pentatonické stupnice

 

     Tyto stupnice, jak už samotný název napovídá, jsou pětistupňové, jsou tedy v rámci jedné oktávy tvořeny pěti tóny. V evropské hudbě, se nejvíce užívá pentatonika bezpůltonová, takováto stupnice obsahuje dva druhy vzdáleností, mezi jednotlivými stupni, a to celotónové (velká sekunda) a jedenapůltónové (malá tercie).

    Rozlišujeme pět základních pentatonických stupnic, a to od těchto tónů   C - D - E - G - A  

Tyto základní tóny zároveň tvoří škálu, první pentatonické stupnice od tónu C: c-d-e-g-a-c

     Na rozdíl od stupnic diatonických, nemají pentatonické stupnice žádné zvláštní pojmenování, i když v některých můžeme nalézt durové a mollové kvintakordy. Viz níže, je uvedeno všech pět typů pentatonických stupnic, utvořených od tonu C, s vypsanými intervalovými vzdálenostmi.

     Pentatonické stupnice, jsou hojně užívány především v orientální hudbě, např. Čínské ale nalezneme je, i ve starší Evropské lidové hudbě.