Mollové stupnice - přirozené (čisté), harmonické a melodické

 

    Mollové stupnice mají tónorod měkký, proto se jim někdy říká měkké. Jak už jsme si řekli u stupnic durových, tónorod určíme, podle postavení tercie ve stupnici, tj. třetí stupeň stupnice. Měkký tónorod, mají vždy stupnice s malou tercií.

    Názvy mollových stupnic píšeme vždy malými písmeny. Výchozí stupnicí (myšleno tou, která neobsahuje žádnou posuvku, tj. žádné alterované tóny) je stupnice a-moll.

Škála stupnice a - moll: a-h-c-d-e-f-g-a

    Podle této škály, si lehce odvodíme schéma přirozených (čistých) stupnic moll.

Schéma přirozených (čistých) mollových stupnic:   1   1/2   1   1   1/2   1   1   

    Stupnice mollové, můžeme odvozovat stejně, jako stupnice durové. U stupnic s křížky, platí stejné pravidlo postupu po kvintách, ovšem nezvyšuje se sedmý (velká septima) stupeň stupnice, jako u stupnic durových, ale druhý (velká sekunda) stupeň stupnice.

    U stupnic s béčky, platí stejné pravidlo postupu po kvartách, ale u stupnice tvořené nesnižujeme čtvrtý (čistá kvarta) stupeň stupnice, ale vždy šestý (velká sexta) stupeň stupnice. Odvozování po kvintách a kvartách, je pro všechny diatonické stupnice společné, pouze dochází k alteraci jiných stupňů stupnice, viz článek o kvintkvartovém kruhu a církevních stupnicích.

    Mollové stupnice přirozené (čisté) s křížky:

Stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

Předznamenání

a - moll

a

h

c

d

e

f

g

a

 

e - moll

e

fis

g

a

h

c

d

e

1# - fis

h – moll

h

cis

d

e

fis

g

a

h

2# - fis, cis

fis - moll

fis

gis

a

h

cis

d

e

fis

3# - fis, cis, gis

cis - moll

cis

dis

e

fis

gis

a

h

cis

4# - fis, cis, gis, dis

gis - moll

gis

ais

h

cis

dis

e

fis

gis

5# - fis, cis, gis, dis, ais,

dis - moll

dis

eis

fis

gis

ais

h

cis

dis

6# - fis, cis, gis, dis, ais, eis

ais - moll

ais

his

cis

dis

eis

fis

gis

ais

7# - fis, cis, gis, dis, ais, eis, his


    Mollové stupnice přirozené (čisté) s béčky:

Stupně

1

2

3

4

5

6

7

8

Předznamenání

a - moll

a

h

c

d

e

f

g

a

 

d - moll

d e f g a c d

1b - bé

g – moll

g a c d es f g

2b - bé, es

c - moll

c d es f g as c 3b - bé, es, as

f - moll

f g as c des es f 4b - bé, es, as, des

b - moll

c des es f ges as 5b - bé, es, as, des, ges

es - moll

es f ges as ces des es 6b - bé, es, as, des, ges, ces

as - moll

as ces des es fes ges as 7b - bé, es, as, des, ges, ces, fes

    Mollové stupnice harmonické: v těchto stupnicích se zvyšuje sedmý stupeň stupnice, takže původní celotónová vzdálenost mezi sedmým a osmým stupněm stupnice, se mění na půltónovou. Sedmý stupeň v mollové stupnici harmonické, se tak shoduje se sedmým stupněm ve stejnojmenné stupnici durové A - dur, což je důležité z hlediska harmonie, kvůli které tato stupnice vznikla.

Škála stupnice a - moll harmonické: a-h-c-d-e-f-gis-a
Schéma stupnice harmonické moll:   1   1/2   1   1   1/2   1+1/2   1/2

    Stejně jako u harmonické dur, i zde touto úpravou získáme nežádoucí nezpěvný krok (hiátus - zvětšená sekunda), mezi šestým a sedmým stupněm stupnice. Abychom tento nezpěvný krok napravili, musíme zvýšit šestý  stupeň stupnice, touto alterací změníme vzdálenosti mezi šestým a sedmým stupněm na celotónové. Protože, je tato změna nutná z důvodu melodického vedení hlasu, jmenuje se tato stupnice melodická.

    Mollová stupnice melodická: u melodické stupnice mollové, zvyšujeme oproti přirozené (čisté) stupnici mollové, šestý a sedmý stupeň stupnice. Tyto dva stupně, se nám shodují se stejnojmennou stupnicí durovou A - dur. Tyto dvě stupnice (a-moll - A-dur) se tedy od sebe liší, pouze třetím stupněm (tercií) stupnice, která je u  mollové c (malá) a u durové cis (velká) , tyto tercie nám určují charakter stupnic.

Škála stupnice mollové melodické: a-h-c-d-e-fis-gis-a
Schéma stupnice mollové melodické:   1   1/2   1   1   1   1   1/2

    Protože, u postupu stupnice směrem dolů, již není navýšení sedmého stupně potřeba, upouští se od něj. Tím pádem, nám odpadá i navýšení šestého stupně, které vzniklo, kvůli navýšení stupně sedmého. Znamená to tedy, že při postupu stupnice směrem dolů, se vracíme k původní přirozené (čisté) stupnici mollové. Tento postup je zrcadlově obrácen, oproti durové stupnici melodické, kde se od snížení tónů upouští při postupu směrem vzhůru.