Církevní (staré) stupnice

 

    Názvy církevních stupnic, mají původ až ve starém Řecku, jmenovali se tak řecké kmeny, např. Dórové, Lokritové apod... Církevní stupnice, byly hlavní složkou středověké hudby, v této době, hudba sloužila zejména pro církevní účely, proto název církevní. Tyto stupnice, nazýváme církevní autentické (původní).
 

Stupnice Zákl. tón Rozsah Tónorod Charakter
Jónská (Durová) c c-c1 tvrdý durový
Dórská d d-d1 měkký mollový
Frygická e e-e1 měkký mollový
Lydická f f-f1 tvrdý durový
Mixolydická g g-g1 tvrdý durový
Aiolská (Mollová) a a-a1 měkký mollový
Lokritská h h-h1 měkký mollový


    Od výchozích stupnic, bychom mohly odvozovat stejně, jako stupnice durové, či mollové tj. postupovat po kvintách a kvartách. Ovšem tento způsob, je velmi nepraktický, protože v dnešní době, se už církevní stupnice tolik nepoužívají. Proto používáme následujících pravidel, abychom si mohly odvodit stupnici, kterou potřebujeme.
 

Stupnice Pravidlo pro vyvození Charakter
Jónská (Durová) nemá je dnešní Durovou stupnicí durový
Dórská je mollovou stupnicí s chromaticky zvýšeným 6. stupněm mollový
Frygická je mollovou stupnicí s chromaticky sníženým 2. stupněm mollový
Lydická je durovou stupnicí s chromaticky zvýšeným 4. stupněm durový
Mixolydická je durovou stupnicí s chromaticky sníženým 7. stupněm durový
Aiolská (Mollová) nemá je dnešní Mollovou stupnicí mollový
Lokritská je mollovou stupnicí s chromaticky sníženým 2. a 5. stupněm mollový


    Nyní si ukážeme, jak postupujeme při odvozování. Zkusme např. stupnici d - frygickou, tato stupnice je stejnojmennou mollovou stupnicí, tj. d - moll (1b), s tím rozdílem, že její druhý stupeň, je chromaticky snížen, to znamená, že musíme snížit tón e, na es, takže d - frygická bude mít předznamenání 2b. Stejným způsobem, budeme pokračovat, u všech dalších stupnic.

    Každá z uvedených církevních stupnic, má svůj charakteristický tón, který se základním tónem, tvoří charakteristický interval. Tímto intervalem, se liší jednotlivé stupnice od stejnojmenných durových, či mollových stupnic, od kterých je odvozujeme.
 

Stupnice Chara. tón (stupeň) Chara. interval
Dórská 6 v.6. (velká sexta)
Frygická 2 m.2. (malá sekunda)
Lydická 4 zv.4. (zvětšená kvarta)
Mixolydická 7 m.7. (malá septima)
Lokritská 5 zm.5. (zmenšená kvinta)

 
     Církevní stupnice plagální (odvozené), vzniknou přeložením svrchního tetrachordu, o oktávu níže. Tyto stupnice se označují tak, že se k původnímu názvu přidá předpona Hypo, např. ze stupnice autentické,
C - lydické, se škálou c-d-e-fis-g-a-h-c1 utvoříme stupnici plagální, přesunem svrchního tetrachordu g-a-h-c1, o oktávu níže, dostaneme stupnici C - hypolydickou, se škálou G-A-H-c-d-e-fis-g

    I když nám díky tomuto přeložení, začínají stupnice plagální jiným tónem, stále sdílí stejný základní tón, se stupnicí autentickou. Přeložením svrchního tetrachordu, jsme získaly pouze jinou tónovou polohu, pro tutéž stupnici. V tabulce níže jsou uvedeny všechny autentické a plagální církevní stupnice.
 

Stupnice Zákl. tón Rozsah Tónorod Charakter
Jónská (Durová) c c-c1 tvrdý durový
Hypojónská c G-g tvrdý durový
Dórská d d-d1 měkký mollový
Hypodórská d A-a měkký mollový
Frygická e e-e1 měkký mollový
Hypofrygická e H-h měkký mollový
Lydická f f-f1 tvrdý durový
Hypolydická f c-c1 tvrdý durový
Mixolydická g g-g1 tvrdý durový
Hypomixolydická g d-d1 tvrdý durový
Aiolská (Mollová) a a-a1 měkký mollový
Hypoaiolská a e-e1 měkký mollový
Lokritská h h-h1 měkký mollový
Hypolokrická h f-f1 měkký mollový