Cikánské stupnice

 

     Cikánské stupnice, jsou alterované durové a mollové stupnice harmonické. Obsahují dva, jedenapůltónové intervaly (zvětšené sekundy) hiáty, jeden je součástí harmonických stupnic a druhý utvoříme alterací. Cikánské stupnice, dělíme na stupnice s durovou a mollovou tercií.

    Cikánská stupnice durová, utvoříme ji snížením druhého stupně, stupnice durové harmonické, tím nám vznikne druhý jedenapůltónový krok, mezi druhým a třetím stupněm.

Škála C - cikánské durové: c-des-e-f-g-as-h-c
Schéma C - cikánské durové:   1/2   1+1/2   1/2   1   1/2   1+1/2   1/2


     Cikánská stupnice mollová, tuto stupnici utváříme podobně jako cikánskou durovou, s tím rozdílem, že zvyšujeme čtvrtý stupeň stupnice. Tím nám vznikne jedenapůtónový krok (zvětšená sekunda) hiát, mezi třetím a čtvrtým stupněm stupnice.

Škála a - cikánské mollové: a-h-c-dis-e-f-gis-a
Schéma a - cikánské mollové:   1   1/2   1+1/2   1/2   1/2   1+1/2   1/2


     Tyto stupnice, jsou charakteristické pro cikánskou lidovou tvorbu, ale můžeme jí také hojně nalézt například v hudbě maďarské a balkánské.