Celotónová stupnice

 

     Tato stupnice, má oproti diatonické stupnici o jeden tón méně, skládá se tedy ze šesti tónů, v rámci jedné oktávy. Vzdálenosti mezi jednotlivými tóny, jak už název napovídá, jsou pouze celotónové (velké sekundy). Pokud ovšem při utváření stupnice budeme používat pouze intervalové vzdálenosti velkých sekund, nedospějeme k oktávě od základního tónu. Jako příklad, si zde zkusme, utvoříme celotónovou stupnici od základního tónu C, při použití pouze celotónových vzdáleností.

Hypotetická škála: c-d-e-fis-gis-ais-his  

    Na hypotetické škále vidíme, že intervalová vzdálenost c-his, je zvětšenou septimou, nikoli čistou oktávou. Abychom se tomu vyhnuli, musíme ve stupnicové škále použít enharmonickou záměnu, na některém vhodném stupni stupnice. Enharmonicky tedy nahradíme tón ais, tónem b, následně tedy bude stupnice vypadat takto.

Skutečná škála celotónové stupnice: c-d-e-fis-gis-b-c

     I když bychom mohly namítnout, že nám touto úpravou dojde k nedodržení intervalových vzdáleností, velkých sekund, protože gis-b je intervalem zmenšené tercie, stále se jedná o celotónovou vzdálenost, tj. obsahuje dva půltónové kroky, navíc se jedná o jedinou možnost jak dosáhnout oktávové vzdálenosti.