Tabulatura

     Tento způsob notace se používal od 14. do 18. stol. pro nástroje umožňující vícehlasou hudbu, jako jsou například varhany, cembalo atp. Tabulatura se dodnes používá, a to zejména pro kytary a citery.

    Na rozdíl od běžné notace, ve které se píší noty, se v tabulaturní notaci píší úhozy (pro klávesové nástroje) anebo hmaty (pro kytary aj.). Zde uvedená notace je tou moderní, nikoli tou historickou. Zvolil jsem tabulaturu pro šestistrunnou kytaru, protože je tou nejpoužívanější. Tabulaturní zápis jsem pro přehlednost zároveň přepsal do standartní notace. Někomu možná přijde divné, že směrem vzhůru jsou použity křížky a směrem dolů béčka. Jelikož se jedná o zápis chromatických půltónů, zvolil jsem stejný zápis, který se používá pro zápis chromatické stupnice.