První takt a předtaktí

 

    První takt ve skladbě obsahuje mnoho důležitých informací a je nutné ho vždy důkladně prostudovat. Nalezneme zde informace o tom, v jakém klíči se notový zápis nachází (houslový, altový, tenorový, basový) viz kapitola o klíčích, předznamení skladby a samozřejmě informace o taktovém rozdělení skladby viz kapitola o taktech. Někdy se můžeme setkat s tím, že nám informace o taktovém rozdělení chybí v takovém případě je takt vždy celý (4/4).

    Pojďme se teď podívat na jednotlivé části. V minulé kapitole jsme se dočetli o posuvkách, které nalezneme uvnitř skladby, na rozdíl od nich posuvky v předznamenání platí pro celou skladbu, a nejen pro jeden takt. Předznamenání může obsahovat maximálně 7 křížků anebo 7 béček. V naší evropské hudbě nepoužíváme předznamenání, které kombinuje křížky s béčky. Toto pravidlo vychází z používání tónin (ty vycházejí ze stupnic), které pro evropskou hudbu používáme viz článek o stupnicích.

    Pokud tedy v předznamenání sklady bude například jeden křížek, znamená to, že pro celou skladbu platí navýšení všech tónu f na fis. Při předznamenání dvou křížků platí navýšení pro tóny f na fis a c na cis atd. Stejným způsobem postupujeme při snižování, pokud předznamenání obsahuje béčka.

    Pokud si pečlivě prostudujeme posuvky uvedené v předznamenání zjistíme, že křížky i béčka se píší na linky a do mezer přesně těch tónů, které navyšují nebo snižují.

    Pořadí křížků i béček je dané, a je nutné si ho vždy pamatovat. Čte se od klíče směrem k taktu (zleva doprava).

    Pořadí křížků je: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his


    Pořadí béček je: hes (bé), es, as, des, ges, ces, fes

     Někdy může skladba obsahovat před prvním taktem určitý úsek skladby, velikost tohoto úseku není přesně dán a záleží na samotné skladbě a autorovi. Tomuto neúplnému taktu se říká předtaktí. Pokud takové předtaktí skladba obsahuje, většinou bývá poslední takt skladby zkrácen přesně o takovou délku, kterou předtaktí obsahuje.