Notová abeceda a notové klíče

     Notová abeceda se skládá ze sedmi základních tónů v tomto pořadí: C, D, E, F, G, A, H. Tyto tóny se neustále opakují a tvoří oktávy, kterých je celkem 9 viz tabulka níže. Tóny jako takové můžeme pojmenovat ještě tzv. solmizačními slabikami, tj. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Tato řada přesně odpovídá názvům tónů výše.

1. Subkontra oktáva           A2 H2
2. Kontra oktáva C1 D1 E1 F1 G1 A1 H1
3. Velká oktáva C D E F G A H
4. Malá oktáva c d e f g a h
5. Jednočárková oktáva c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1
6. Dvoučárková oktáva c2 d2 e2 f2 g2 a2 h2
7. Tříčárková oktáva c3 d3 e3 f3 g3 a3 h3
8. Čtyřčárková oktáva c4 d4 e4 f4 g4 a4 h4
9. Pětičárková oktáva c5            

     Abychom mohli tyto tóny zapisovat a číst z notové osnovy potřebujeme znát klíč, ve kterém jsou noty psané. Každý klíč se hodí na psaní jiných tónů, a to z důvodu jejich výškové polohy. Proto i uplatnění pro ně mají jen určité nástroje vzhledem k jejich rozsahu.

    V dnešní době se používají čtyři základní klíče: houslový, basový, altový (violový) a tenorový. Každý z těchto klíčů udává polohu jednoho tónu, a od něj se odvodí všechny ostatní. Přitom se vždy řídíme pořadím notové abecedy (C, D, E, F, G, A, H). Klíče se nazývají plným názvem podle tónu, který určují. To znamená G klíč, F klíč a C klíč altový a C klíč tenorový.

    Klíče v tabulce jsou uspořádány podle jejich četnosti použití v praxi.

1. G-klíč (houslový, sopránový) určuje postavení noty g1 na druhé lince
2. F-klíč (basový) určuje postavení noty f na čtvrté lince
3. C-klíč (altový, violový) určuje postavení noty c1 na třetí lince
4. C-klíč (tenorový) určuje postavení noty c1 na čtvrté lince

Rozsahy nejpoužívanějších klíčů.

     Jak jsme si už řekli výše, pro každý nástroj je vzhledem k jeho rozsahu nejvhodnější určitý klíč. Například pro klavír, jako nástroj s největším rozsahem, se hodí klíč houslový a basový. Altový klíč se používá pro nástroje jako je třeba viola. V tenorovém klíči se někdy píší violoncella, fagoty nebo pozouny. Tónové rozsahy některých nástrojů naleznete zde.

    Osobně si myslím, že je nutné znát alespoň oba nejpoužívanější klíče, houslový a basový. Oběma těmito klíči, lze totiž při použití základních transpozičních zkratek postihnout veškerý tónový rozsah.

    Pro ty z vás, které zajímají i ostatní C, G a F klíče, jsem připravil následující přehled všech klíčů, včetně oktávově transponujících klíčů.