Valčík

 

    Takt: 3/4
    Tempo: 50 - 64 taktů za min.
    M. M. 150 - 192 na čtvrťovou

    Názory na vývoj valčíku se různí, ovšem nejpravděpodobnější je že vznikl z ländleru, lidového tance horalů z Tyrol. Domovem valčíku, je převážně Vídeň kde docházelo k tomuto postupnému vývoji a to v 2. pol. 18. století. Jiskra valčíkového opojení se odtud šířila dál do Německa a odtud do ostatních evropských zemí.

    Cesta valčíkového tance k všeobecné oblibě nebyla vůbec snadná, při valčíku a to poprvé v historii společenských tanců muž objal ženu v pase, což notně pobuřovalo první pozorovatele. Ozývaly se ostré protesty, tanec byl pro "mravní závadnost". Byl zakazován a vylučován ze všech druhů aristokratických zábav, jen pro příklad v Německu trval tento zákaz 100 let! Valčík ovšem nepobuřoval jen svou "nemravností", rozhořčení byly i taneční mistři, kteří se začali obávat o svoje povolání, vždyť půvabný a jednoduchý valčík ohrožoval tradiční na kroky velmi složité renezanční tance.

    Po tancích zpracovávaných převážně technikou vícehlasu je valčík první v tom, že jeho rytmický doprovod střídá základní noty basu s akordickými "přiznávkami".     Stylizace doprovodu může být různorodá, ovšem vždy je hlavní přízvuk na první době a třetí doba se poněkud více zdůrazňuje než druhá.

    I přes první rozpaky a odmítaní, se valčík velmi rozmohl a jeho vývoj se začal ubírat mnoha směry, například epocha Vídeňského valčíku, která s sebou přinesla i výrazový prvek typický "švih", který se v tradičním notovém zápisu nevyjadřuje. Jedná se o nepatrný časový posun druhé doby směrem k první.


    Od dalšího vývoje valčíku se ten Vídeňský odtrhl, neboť navazoval na domácí tradice. Proto si můžeme povšimnout změn například oproti Pařížskému, který se projevuje sklonem k stručnější formě, lehkosti a bystřejšímu tempu.

    Dalšími obměnami jsou například: lidový valčík - což je taneční skladba komponovaná v lidovém duchu.


    Pomalejším valčíkem je hornorakouský ländler (franc. tyrolienne). Vyskytuje se také v 3/8 taktu a má bohatě zdobenou melodii.


    Českou obdobou ländleru je "sousedská".