Posuvky

 

   Posuvky jsou znaménka, kterými označujeme zvýšení, anebo snížení tónu. Tyto navýšené nebo snížené tóny se nazývají alterované (odvozené), protože jsou stejně, jako jejich názvy odvozeny, od tónů základních. Posuvky vypadají takto:

 

    Křížek, toto znaménko se používá pro zvýšení tónu o půltón výše, k názvu tónu, připojujeme koncovku is. Například tóny: c, d, e, f, g, a, h   budou po navýšení vypadat takto: cis, dis, eis, fis, gis, ais, his.

    Béčko, toto znaménko, naopak znamená, snižování tónu o půltón níže, k takovému tónu připojujeme koncovku es. Tónová řada: c, d, e, f, g, a, h   bude tedy vypadat takto: ces, des, es, fes, ges, as, hes (bé).   Na příkladu vidíme, že některé tóny, jsou pojmenovány trochu rozličně jako: e-es, a-as, u tónu h máme dokonce dvojí označení a to hes a bé, z čehož se daleko častěji užívá označení bé.

 

    U některých skladeb, se můžeme setkat i s dvojkřížky (tzv. španělský křížek) a dvojbéčky, toto dvojí navýšení anebo snížení o dva půltóny (jeden tón), provádíme stejně, jako v předešlém případě, pouze budeme připojovat koncovky isis a eses. Dvojkřížek značíme znaménkem, podobným x, u dvojbéček je to znaménko dvou béček psaných za sebou.

    Navýšená řada tónů c, d, e, f, g, a, h   bude tedy: cisis, disis, eisis, fisis, gisis, aisis, hisis   a snížená: ceses, deses, eses, feses, geses, asas, heses.   Zde už od tónu h používáme pouze označení heses.

 

    Znaménko odrážka, nám vrací zpátky původní výšku tónu, z navýšeného fis je opět f, ze sníženého as opět a.  U dvojzvýšení a dvojsnížení, může být odrážka buď na jednu posuvku, anebo na obě.

    Pokud nám, například po tónu ceses, nastupuje tón ces, můžeme mít použitu odrážku, jako v příkladu výše, anebo může být u tónu ces, použito jedno béčko. Stejně tomu je u navyšování.


    Musíme vždy pamatovat na to, že veškeré posuvky platí pouze pro takt, v němž jsou napsány, v následujícím taktu, už posuvky z taktu předešlého neplatí. Pokud přeneseme do následujícího taktu posuvku pomocí ligatury, platí nám tato posuvka pouze u tónu spojeného ligaturou. Nejčastěji, jsou v následujícím taktu, pro jistotu, napsány odrážky, ale nemusí tomu být tak vždy.